Faillissementen2017-03-24T13:47:08+00:00

Faillissement Kampeercentrum Reigershorst te Montfort – update –

23 maart 2017

Het Gerechtshof ´s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 23 maart 2017 het faillissement van de heer Hazen vernietigd.

Kampeercentrum Reigershorst zal weer onder de verantwoordelijkheid van de heer Hazen worden voortgezet. Tenzij succesvol cassatie wordt ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Cassatie moet worden ingesteld binnen 8 dagen na de uitspraak.

In het geval geen cassatie wordt ingesteld dan wel cassatie wordt afgewezen dan is het faillissement van de heer Hazen definitief beëindigd.

Van Seters & Stoelhorst Advocaten
J.H. van Seters

Faillissement Kampeercentrum Reigershorst te Montfort – update –

15 maart 2017

Woensdag 15 maart jongstleden heeft de mondelinge behandeling van het door de heer Hazen tegen zijn faillietverklaring ingestelde hoger beroep bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden. Het Gerechtshof heeft aangegeven uiterlijk binnen 8 dagen na de behandeling uitspraak te zullen doen.

De uitkomst van het hoger beroep zal op deze website worden gepubliceerd.

Van Seters & Stoelhorst Advocaten
J.H. van Seters

Faillissement Kampeercentrum Reigershorst te Montfort

3 februari 2017

Bij vonnis van 31 januari 2017 van de rechtbank Limburg, locatie Roermond is de heer A.M.M. Hazen handelend onder de naam Kampeercentrum Reigershorst, kantoorhoudende te 6065 CH Montfort aan de Huysbongerdweg 55, in staat van faillissement verklaard waarbij de heer mr. J.H. (Hans) van Seters tot curator is aangesteld.

De heer Hazen heeft aangegeven hoger beroep in te zullen stellen tegen het vonnis van faillietverklaring bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. De verwachting is dat het Gerechtshof in dat geval binnen vier tot zes weken tot een uitspraak komt.

Kampeercentrum Reigershorst zal toegankelijk blijven voor haar parkbewoners en campinggasten totdat het Gerechtshof uitspraak heeft gedaan. Daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De curator zal trachten zorg te dragen voor het in stand houden van primaire voorzieningen zoals water en elektra. Horecavoorzieningen zijn voorlopig gesloten.

Meer informatie over ontwikkelingen in het faillissement zullen op deze website worden geplaatst.

Van Seters & Stoelhorst Advocaten
J.H. van Seters

De rechtbanken publiceren faillissementsverslagen in het Centraal Insolventieregister. Dit register is toegankelijk via de website rechtspraak.nl. Door te klikken op onderstaande link komt u direct terecht in het zoekmenu van het Centraal Insolventieregister.